BIỂU PHÍ

Chi phí giao dịch tốt nhất để tối ưu các cơ hội của khách hàng

MỞ TÀI KHOẢN entrade Imgs

Phí giao dịch

0,15 %

Kênh Online

0,2 %

Kênh Call Center

0,3 %

Kênh Broker

Miễn phí

Mở tài khoản qua DNSE hoàn toàn miễn phí

MỞ TÀI KHOẢN

0,3 VNĐ

Phí lưu ký

10 %

Phí giao dịch lô lẻ

Miễn phí

Miễn phí ứng trước tiền bán chứng khoán vào ngày T+2