BIỂU PHÍ

Chi phí giao dịch tốt nhất để tối ưu các cơ hội của khách hàng

MỞ TÀI KHOẢN entrade Imgs

Phí giao dịch

XEM CHI TIẾT

Miễn phí

Giao dịch thường

0.045%

Phí giao dịch ký quỹ

5.500đ/giao dịch

Phí rút tiền

Miễn phí

Mở tài khoản qua DNSE hoàn toàn miễn phí

MỞ TÀI KHOẢN

0.033%/ngày

Lãi suất Margin

0,04%/ngày

Lãi suất Ứng trước tiền bán

0.27đ/CP/tháng

Phí lưu ký