DNSE

BCH – Đại hội Cổ đông Bất thường (11/06/2021)

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu (BCH) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2021

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2021

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty tại Hà Nội.