DNSE

GND – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 1500VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: GND
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021
  • Ngày thanh toán: 28/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 1500 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 28/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.