DNSE

L63 – Đại hội Cổ đông Bất thường (11/06/2021)

  Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (L63) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.