DNSE

NTL – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: NTL
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1000 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020

Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, tầng 2A, tòa nhà N09B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 06/07/2021.