DNSE

NVL – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (11/06/2021)

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2021

Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/07/2021 – 19/07/2021

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, 65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.