DNSE

OPC – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 2000VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: OPC
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2021
  • Ngày thanh toán: 21/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 2000 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh Hà Nội, 348 Phố Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội từ ngày 21/06/