DNSE

PBT – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (11/06/2021)

  Công ty Cổ Phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PBT) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2021 – 30/07/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí, khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.