DNSE

PXT – Chuyển Sàn (02/06/2021)

  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) chính thức giao dịch trên UPCoM :

Tổng số cổ phiếu ĐKGD: 20.000.000

Ngày chính thức giao dịch: 09/06/2021

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.200 đồng/cp.