DNSE

S12 – Đại hội Đồng Cổ đông (13/05/2021)

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (S12) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  31-05-2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 01-06-2021

Thời gian thực hiện: 22-06-2021

Địa điểm thực hiện: Số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội