DNSE

SSI – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: SSI
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1000 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty số 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM hoặc Chi nhánh Hà Nội số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội từ ngày 15/07/2021.