DNSE

TDI – Đại hội Cổ đông Bất thường (11/06/2021)

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn (TDI) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2021

Thời gian thực hiện: 02/08/2021

Địa điểm thực hiện: D04-L01, khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.