DNSE

VBG – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 350VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: VBG
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
  • Ngày thanh toán: 14/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 350 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, số 30B, Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội từ ngày 14/06/2021.