DNSE

VGI – Đại hội Đồng Cổ đông (10/05/2021)

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  21-05-2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 24-05-2021

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2021

Địa điểm thực hiện: Học viện Viettel, thôn 6, xã Thạch Hòa – Huyện Thạch Thất – Thành phố Hà Nội