DNSE

VHD – Thay đổi Tên/Ticker (10/05/2021)

 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex (VHD) đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD”.