DNSE

VMD – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 2000VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: VMD
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 2000 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX: tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội từ ngày 25/06/2021.