DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Chứng khoán | 1 Tháng 10 2021

Chơi chứng khoán như thế nào?

Nghĩa của từ chứng khoán trong câu hỏi này là cổ phiếu. Cổ phiếu là chứng nhận sở hữu của người mua cổ phiếu đối với một công ty. Việc “chơi” chứng khoán như thế nào cũng có nghĩa là đầu tư vào cổ phiếu của công ty nào để có thể kiếm được lợi nhuận.

Chơi chứng khoán như thế nào?

Có 2 cách cơ bản để nhà đầu tư xác định thời điểm mua vào và bán ra cho một cổ phiếu:

  • Phân tích cơ bản: Phân tích báo cáo tài chính của một công ty, nhìn vào các yếu tố như kết quả kinh doanh, lợi nhuận, tài sản, dòng tiền, nợ, P/E, P/B,… để xây dựng mô hình định giá. Nếu như định giá thấp hơn giá hiện tại của cổ phiếu, có thể mua vào và ngược lại.
  • Phân tích kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ giá của cổ phiếu để tìm ra các yếu tố như thanh khoản, ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự, kênh xu hướng, điểm bứt phá,… để tìm ra thời điểm mua vào và bán ra cổ phiếu.

Thông thường nên kết hợp cả 2 phương pháp trên trong chiến lược giao dịch cổ phiếu của mình, trong đó phân tích cơ bản để tìm ra cổ phiếu tiềm năng còn phân tích kỹ thuật để tìm ra thời điểm mua và bán cho cổ phiếu đó.

Để tìm hiểu thêm về 2 phương pháp phân tích nói trên cũng như cách chơi chứng khoán như thế nào, nhà đầu tư có thể tìm hiểu ở trang Học đầu tư của DNSE.

Trước hết, bạn hãy mở tài khoản chứng khoán tại DNSE để trải nghiệm cách chơi chứng khoán nhé.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan