DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Chứng khoán | 6 Tháng 10 2021

Chứng quyền có đảm bảo là gì?

Chứng quyền có đảm bảo

Định nghĩa chứng quyền có đảm bảo

Chứng quyền có đảm bảo (covered warrant) hiện đang là sản phẩm tài chính đang nhận được được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bởi các yếu tố như chi phí đầu tư thấp, khoản lỗ tối đa được cố định ngay từ đầu, trong khi lợi nhuận mang lại có thể gấp nhiều lần so với giao dịch chứng khoán cơ sở.

Ngoài ra, sản phẩm này không bị giới hạn bởi tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài,… tất cả những điều đó tạo ra một sức hút rất lớn của sản phẩm này đối với cả tổ chức phát hành là các công ty chứng khoán, và người chơi là các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao trên thị trường.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, chứng quyền có đảm bảo cũng tiềm ẩn rất nhiều yếu tố rủi ro do tính chất đòn bẩy cao của sản phẩm này. Do vậy trước khi giao dịch, nhà đầu tư cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về sản phẩm để quản trị rủi ro danh mục và hạn chế được những thua lỗ không mong muốn.

Hiểu một cách đơn giản, chứng quyền là một sản phẩm tài chính cho phép nhà đầu tư QUYỀN được mua/ bán một mã chứng khoán cơ sở trong tương lai với một mức giá xác định trước trong hiện tại.

Để làm được việc đó, nhà đầu tư cần thanh toán cho tổ chức phát hành một mức phí, ở đây gọi là giá của chứng quyền.

Những yếu tố liên quan tới chứng quyền có đảm bảo mà nhà đầu tư cần quan tâm

Khi giao dịch chứng quyền trên thị trường, nhà đầu tư cần quan tâm đến những yếu tố sau:

 • Tổ chức phát hành: là một công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép cung cấp sản phẩm chứng quyền có đảm bảo cho nhà đầu tư
 • Loại chứng quyền: hiện tại các tổ chức phát hành trên thị trường Việt Nam chỉ được phép cung cấp sản phẩm chứng quyền MUA – cho phép nhà đầu tư kiếm lời theo chiều tăng của chứng khoán cơ sở
 • Chứng khoán cơ sở: là mã cổ phiếu mà giá chứng quyền sẽ được phụ thuộc vào đó
 • Giá chứng quyền (giá quyền chọn): là mức giá nhà đầu tư phải bỏ ra để sở hữu chứng quyền
 • Giá thực hiện: Mức giá nhà đầu tư sẽ thực hiện mua chứng khoán cơ sở vào ngày chứng quyền đáo hạn. Mức giá này sẽ được xác định ngay từ thời điểm mua chứng quyền và sẽ không thay đổi trong thời gian tồn tại
 • Giá thanh toán: mức giá xác định khoản tiền nhà đầu tư được thanh toán vào thời điểm đáo hạn (tính bằng bình quân giá chứng khoán cơ sở trong 5 phiên giao dịch ngay trước ngày đáo hạn). Đây là căn cứ để quyết định lãi/ lỗ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền
 • Tỷ lệ chuyển đổi: số lượng chứng quyền nhà đầu tư cần sở hữu để thực hiện quyền mua 1 chứng khoán cơ sở.
  Ví dụ:
  • Tỷ lệ 1:1: Nhà đầu tư sở hữu 1 chứng quyền sẽ có quyền mua 1 chứng khoán cơ sở tại ngày đáo hạn
  • Tỷ lệ 2:1: Nhà đầu tư sở hữu 2 chứng quyền sẽ có quyền mua 1 chứng khoán cơ sở tại ngày đáo hạn

Ví dụ

Hãy cùng lấy một ví dụ đơn giản để hiểu về cách tính lãi/ lỗ của chứng quyền có đảm bảo. Ví dụ, nhà đầu tư đang sở hữu 32.000.000 đ, và muốn đầu tư vào cổ phiếu AFC bằng 2 phương án:

 • Phương án 1: Mua 2.000 cổ phiếu AFC đang giao dịch trên thị trường với mức giá 16.000 đ/cp
 • Phương án 2: Mua 16.000 chứng quyền AFC đang được bán với giá 2.000 đ/cp, tỷ lệ chuyển đổi 1:1, giá thực hiện 18.000đ/cp

Nhìn vào ví dụ trên có thể thấy đòn bẩy tài chính cao là một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của sản phẩm tài chính này, nhưng đồng thời nó cũng là con dao 2 lưỡi khiến vốn đầu tư ban đầu của nhà đầu tư bị bào mòn đi nhanh chóng. Vì vậy, sản phẩm này sẽ không phù hợp với những nhà đầu tư yêu thích sự ổn định và có khẩu vị rủi ro thấp.

Nhà đầu tư cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức về sản phẩm, về mã cổ phiếu mình định đầu tư, cũng như đánh giá xu hướng thị trường một cách thận trọng trước khi quyết định tham gia vào sân chơi chứng quyền có đảm bảo, đặc biệt vào thời điểm này khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa cấp phép triển khai sản phẩm chứng quyền bán dành cho những nhà đầu tư kiếm lời theo chiều giảm giá của chứng khoán cơ sở.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan