Công thức định giá thần thánh của Benjam Graham

Bạn sẽ học được :

Công thức định giá cổ phiếu của người sáng lập phương pháp đầu tư giá trị 

Công thức nguyên bản được Benjam Graham giới thiệu lần đầu trong cuốn Phân tích chứng khoán (Stock Analysis), sau đó được chỉnh sửa hiệu quả hơn như sau:

V = EPS x (8.5 + 2g) x 4.4 / y

  • V: giá trị của cổ phiếu
  • EPS: thu nhập trên 1 cổ phiếu sau thuế lũy kế 12 tháng gần nhất
  • 8.5: P/E ước tính của 1 cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng thu nhập 0%
  • g: tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân trong 7 – 10 năm tới
  • Y=4.4: mức tỷ suất thu hồi vốn tối thiểu (hay, lãi suất phi rủi ro) Benjam lấy theo lãi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm được xếp hạng AAA tại thị trường Mỹ. Đối với thị trường Việt nam bạn có thể tham khảo lãi coupon của TPCP kì hạn 20 năm được giao dịch trên HNX.

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút