Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên app Entrade X

Bước 1: Tìm và tải app Entrade X trên App Store hoăc Google Play

*Nếu đã có app Entrade X bỏ qua bước này
download-entradex download-entradex

Bước 2: Đến quên mật khẩu

1

Nhấn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập.

quen-mat-khau-entradex
2

Nhấp “Email hoặc số lưu ký”của bạn.

email-entradex
3

Nhập OTP và mật khẩu mới cần đặt lại.

OTP Entradex

Bước 3: Lấy lại mật khẩu thành công, đăng nhập để trải nghiệm Entrade X

giao-dich-entrade