Báo cáo Phân tích mã DXG – Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh

 Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh được nhiều người biết đến với tư cách là một đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Cùng với sự phát triển của thị trường Bất Động Sản (BĐS) và tiềm năng của thị trường này, Đất Xanh (DXG) dần chuyển đổi mô hình và là một trong số ít doanh nghiệp có mô hình kinh doanh khép kín với 3 mảng là phát triển dự án – kinh doanh môi giới – xây dựng. Doanh thu và lợi nhuận của DXG vì thế có được tốc độ tăng trưởng rất mạnh trong thời kì phát triển nở rộ nhất của thị trường BĐS.

 
Đi đôi với sự phát triển của DXG thì DXG cũng bộc lộ những rủi ro tiềm ẩn ngày càng lớn hơn. Những chỉ tiêu về tài chính về hệ số nợ, nhất là nợ ngắn hạn,  về lượng hàng tồn kho cũng tăng cao. Đây là yếu tố tuy chưa thể tác động ngay tới DXG nhưng sẽ ảnh hưởng lớn trong trường hợp thị trường BĐS đảo chiều và DXG không có phương án cơ cấu tài sản nhanh. 
 

Chi tiết báo cáo phân tích.

 

Báo cáo phân tích mã DXG