CBTT Quyết định của UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh HCM

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/03/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận được Quyết định số 132/QĐ-UBCK ngày 16/03/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán đối với việc thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh của DNSE.

File đính kèm: