Danh mục GDKQ sản phẩm Rocket Premium

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục giao dịch ký quỹ sản phẩm Rocket Premium dành cho Khách hàng Cao cấp.

Hiệu lực áp dụng kể từ ngày: 25/01/2021.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện và chính sách sản phẩm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc trực tiếp hoặc qua các kênh hỗ trợ:

File đính kèm