DNSE – CBTT Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

           

Hà Nội, ngày  05  tháng  05  năm 2020

 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                           –   Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

                        –   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Mã chứng khoán: 064

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304

Fax: 024.3200.8583

Người công bố thông tin: Ngô Anh Sơn      Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304 ( 269)                         Fax: 024.3200.8583

Loại thông tin công bố  : 24h       

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ Chức danh Trưởng ban – Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ 05/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2020 tại đường dẫn: http://dnse.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.


Người công bố thông tin

Tổng Giám đốc


Ngô Anh Sơn