DNSE công bố : Báo cáo kết quả chuyển nhượng

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố: Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông sản Hưng Yên. 

Chi tiết xem  file đính kèm tại đây