DNSE công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:            –  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                             – Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

                             – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7304.7304                                              Fax: 024.32008583

Người công bố thông tin: Lê Thị Thanh                          Chức vụ: Chuyên viên pháp chế

Điện thoại: 024.7304.7304 (ext: 269)                               Fax: 024.32008583

Loại thông tin công bố: Định kỳ      

Nội dung thông tin công bố:

  1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 19/1/2021 tại đường dẫn cụ thể như sau: https://www.dnse.com.vn/n/tin-tuc/dnse-cong-bo-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2020-3074.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.