DNSE công bố: Bổ sung mã VHM – Công ty cổ phần Vinhomes vào danh sách CK GDKQ

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Bổ sung mã VHM – Công ty cổ phần Vinhomes vào danh sách CK GDKQ

– Tỷ lệ cho vay: 40%

– Giá chặn: 70.000 VNĐ/CP

– Hiệu lực từ ngày: 11/12/2018