DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 12.2018 – Điều chỉnh giữa kỳ

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam Công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 12 – Điều chỉnh giữa kỳ

 

– Các điều chỉnh về tỷ lệ vay/giá chặn cho vay chi tiết theo file Excel đính kèm.
– Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 18/12/2018.