DNSE công bố: Danh mục cổ phiếu GDKQ tháng 07.2017 – điều chỉnh danh mục Margin tháng 07/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo Bổ sung chứng khoán  vào danh mục GDKQ:

–   VGC – Tổng công ty Viglacera – CTCP (HNX) cho vay 40% chặn 18.000 VNĐ/CP.

         PC1- Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (HOSE) cho vay 30% chặn 35.000VNĐ/CP.

         SAB – Tổng CTCP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (HOSE) cho vay 30% chặn 150.000VNĐ/CP.

Điều chỉnh mức giá chặn:

          FIT: Giá chặn cũ- 8.000 VNĐ/CP; Giá chặn mới: 10.000VNĐ/CP

          TSC: Giá chặn cũ – 6.000 VNĐ/CP; Giá chặn mới: 8.000 VNĐ/CP

 Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 07/07/2017.

Trân trọng !