DNSE công bố danh mục GDKQ tháng 7.2018

 Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 7/2018.

 

Bổ sung mã CK VPI vào danh mục

 

      Các điều chỉnh về tỷ lệ vay/giá chặn cho vay chi tiết theo file Excel đính kèm.

 

      Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 02/07/2018.

 

File đính kèm!