DNSE công bố: Điều chỉnh giảm tỉ lệ cho vay GDKQ đối với mã HBC

Công ty CPCK Đại Nam công bố điều chỉnh tỉ lệ cho vay GDKQ cụ thể như sau:

 

1.      1.  Mã CK: HBC – Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

2.       2.  Điều chỉnh tỷ lệ cho vay 50% xuống 40%.

3.   Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 03/11/2017.