DNSE công bố: Điều chỉnh tỉ lệ cho vay mã KBC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng tỉ lệ cho vay đối với mã cổ phiếu KBC, cụ thể như sau:

Mã CK: KBC- Tng công ty phát trin đô th Kinh Bc

– T l cho vay cũ: 30%

– T l cho vay mi: 40%.

– Giá chn: Không đi- 15.000 VNĐ/CP

– Hiu lc: Áp dng t ngày 22/06/2017

Trân trọng !