DNSE công bố dừng cho vay GDKQ đối với 6 mã chứng khoán: IDI, PPI, DLG, HAP, DIC, S99.

 

 

 

 

Công ty CPCK  Đại Nam công bố thông tin về việc DNSE dừng cho vay GDKQ các mã chứng khoán chi tiết như sau:

–          Mã chứng khoán dừng cho vay GDKQ: IDI, PPI, DLG, HAP, DIC, S99.

–          Ngày hiệu lực: từ ngày 09/08/2016.