DNSE công bố dừng cho vay GDKQ đối với mã chứng khoán: HQC.

Công ty CP chứng khoán Đại Nam công bố: Dừng cho vay GDKQ đối với mã chứng khoán HQC – Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

Hiệu lực áp dụng: Từ ngày 02/12/2016.