DNSE công bố dừng cho vay GDKQ đối với mã chứng khoán: LHG; STB

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo dừng cho vay GDKQ đối với các mã cổ phiếu:

1.      1. LHG- Công ty cổ phần Long Hậu.

2.      2. STB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín.

Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 05/01/2017.