DNSE công bố: Dừng cho vay GDKQ mã GTN- Công ty cổ phần GTNfoods

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố :

 

DNSE dừng cho vay GDKQ mã GTN- Công ty cổ phần GTNfoods

– Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 20/02/2020.

 

Trân trọng thông báo!