DNSE công bố: Dừng cho vay GDKQ mã TGG- Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố :

 

DNSE dừng cho vay GDKQ mã TGG- Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang


– Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 27/03/2020.

 

Trân trọng thông báo!