DNSE công bố: Dừng cho vay GDKQ mã TRA- Công ty Cổ phần TRAPHACO.

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố :

 

DNSE dừng cho vay GDKQ mã TRA- Công ty Cổ phần TRAPHACO.

– Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 02/10/2019.

 

Trân trọng thông báo!