DNSE công bố: Dừng cho vay GDKQ mã VRC – Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố :

 

DNSE dừng cho vay GDKQ mã VRC – Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

– Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 07/01/2020.

 

Trân trọng thông báo!