DNSE công bố: Giảm tỉ lệ cho vay GDKQ đối với mã Cổ phiếu EVE

 Trước diễn biến giao dịch của mã chứng khoán EVE trong các phiên giao dịch gần đây (biến động mạnh về giá – Giảm sàn). DNSE thông báo giảm tỷ lệ cho vay từ 50% xuống 40%

–       Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 15/7/2016.