DNSE công bố: Giảm tỉ lệ cho vay GDKQ đối với mã Cổ phiếu SRC

 Công ty CPCK Đại Nam xin thông báo điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay GDKQ đối với mã Chứng khoán SRC- Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng chi tiết như sau:

 
– Tỷ lệ cho vay cũ: 50%
– Tỷ lệ cho vay mới: 40%
– Giá chặn cho vay: không đổi – 32.000 VNĐ/CP
– Thời gian áp dụng: từ ngày 26/07/2016.