DNSE công bố: Tăng tỉ lệ cho vay GDKQ đối với mã DAG

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam (DNSE) công bố :

 

DNSE tăng tỉ lệ cho vay GDKQ mã DAG- Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

– Tỷ lệ vay cũ: 15%

– Tỷ lệ vay mới: 20%

– Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 13/01/2020.

 

Trân trọng thông báo!