DNSE công bố thông tin không liên quan tới Tập đoàn Đại Nam

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Ngày 10/11/2020, một số phương tiện thông tin truyền thông đưa tin về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đại Nam là ông Trần Quang Tiến bị bắt vì gây thiệt hại hơn 182 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin khẳng định không có mối liên quan gì tới CTCP Tập đoàn Đại Nam. Mọi hoạt động của DNSE vẫn diễn ra bình thường và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Xin cảm ơn Quý Nhà đầu tư đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE).

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Người công bố thông tin

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Phạm Thị Thanh Hoa