DNSE công bố:Điều chỉnh tỉ lệ cho vay đối với mã TTF

 

Công ty CPCK Đại Nam điều chỉnh tỉ lệ cho vay GDKQ đối với mã TTF – Công ty CP tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành. Tỉ lệ cho vay cũ: 40%. Tỉ lệ cho vay mới: 30% . Áp dụng từ ngày 21/07/2016