DNSE dừng cho vay GDKQ Mã CK:QCG- Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam (DNSE) công bố :

 

DNSE dừng cho vay GDKQ Mã CK: QCG- Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai


– Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 22/06/2020.

 

Trân trọng thông báo!