DNSE: Dừng cho vay GDKQ mã VKC- Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh:

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố :

 

DNSE dừng cho vay GDKQ mã VKC- Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh:

 

– Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 29/08/2019.

Trân trọng thông báo!