DNSE ngừng hỗ trợ chuyển tiền ngân hàng cho bên thứ ba để triển khai chuyển tiền tự động

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: DNSE ngừng hỗ trợ chuyển tiền ngân hàng cho bên thứ ba để triển khai chuyển tiền tự động

 

Kính gửi: Quý Khách hàng!

 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng để triển khai dịch vụ chuyển tiền tự động. Do đó từ ngày 15/07/2020, DNSE không hỗ trợ Khách hàng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán sang tài khoản ngân hàng của bên thứ ba qua tất cả các kênh giao dịch tại DNSE (kênh trực tuyến qua Web-trading, kênh tổng đài điện thoại và kênh trực tiếp tại sàn giao dịch).

 

DNSE cam kết sẽ đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất trên nền tảng áp dụng công nghệ tiên phong trong lĩnh vực chứng khoán cùng Quý Khách hàng!


Cách thức triển khai:

1-      Đối với khách hàng cũ:

Để đảm bảo giao dịch của khách hàng được thông suốt, đề nghị Quý khách hàng liên hệ cán bộ quản lý tài khoản hoặc liên hệ trực tiếp Quầy giao dịch DNSE để làm thủ tục thay đổi tài khoản ngân hàng chuyển tiền.

2-      Đối với khách hàng mới:

DNSE không hỗ trợ chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng của bên thứ ba từ ngày 23/06/2020.

 

Trân trọng thông báo!

 


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký)

Chưa được phân loại