DNSE_Thông báo: Quy định mới về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn (áp dụng từ ngày 05/12/2020

Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư số 111/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty CP Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo đến Quý khách về việc sẽ thay mặt Quý khách hàng kê khai và nộp thuế TNCN phát sinh từ các khoản cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng bằng cổ phiếu (Theo điều 42. Hiệu lực thi hành của nghị định trên), cụ thể như sau:

1 Đối tượng áp dụng

Cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán với cổ phiếu (CP) có ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền từ ngày 05/12/2020.

2 Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN
Khi NĐT bán/chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức/ nhận thưởng bằng cổ phiếu


3 Công thức tính

Thuế TNCN phải nộp = Số lượng CP thuộc diện chịu thuế x Giá tính thuế x Thuế suất 5%

Trong đó:

– Số lượng CP bán/chuyển nhượng: ưu tiên tính số lượng CP từ cổ tức bằng CP/ nhận thưởng bằng cổ phiếu trước.

– Giá tính thuế:

+ Nếu Giá bán (giá chuyển nhượng) ≥Mệnh giá: Giá tính thuế = Mệnh giá
+ Nếu Giá bán (giá chuyển nhượng) < Mệnh giá: Giá tính thuế = Giá bán (giá chuyển nhượng)

4 Ví dụ minh họa
Quý khách (QK) hiện đang có 6.000 CP ABC trong tài khoản.
Sau đó, QK nhận được thêm 2.000 CP ABC là cổ tức bằng CP và 2.000 CP ABC là CP thưởng.
Tổng cộng QK đang có 10.000 CP ABC trong đó có 4.000 CP chịu thuế đầu tư vốn.
Khi QK bán (chuyển nhượng) CP ABC, QK sẽ được tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn và thuế chuyển nhượng CP như sau:

Ví dụ minh họa

Chi tiết Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 111/2013/TT-BTC, Quý khách vui lòng tham khảo tại đây:

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Quý khách hàng cần thêm các thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ Chuyên viên chăm sóc tài khoản của Quý khách hoặc Phòng DVKH (Điện thoại: 024 7109 8234 | Email: hello@dnse.com.vn)
Trân trọng cảm ơn Quý khách,

File đính kèm: