Thông báo về việc thực hiện Xác nhận và Gia hạn dư nợ Online

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Giao dịch ký quỹ (GDKQ) và đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin thông báo thực hiện Xác nhận và Gia hạn dư nợ Online áp dụng cho khách hàng của DNSE, cụ thể:

1. Thực hiện Xác nhận dư nợ Online.

–      Định kỳ thực hiện: 1 Quý /1 lần;

–     Thời gian khách hàng xác nhận: 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng ( Xác nhận dư nợ Quý 4/2019 trước ngày 16/01/2020).

 

2. Thực hiện Gia hạn dư nợ Online.

–     Thời gian khách hàng đề nghị: trước 01 ngày làm việc hoặc tại ngày khoản vay đến hạn.

–     Điều kiện gia hạn: (1) Tài khoản không thuộc diện Bổ sung/Xử lý tài sản; (2) Khoản vay có thời gian dưới 180 ngày.

 

3. Thời gian áp dụng: Áp dụng từ ngày 02/01/2020.

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ GDKQ.

5. Các quy định khác: Tuân thủ Hợp đồng GDKQ và pháp luật hiện hành.

6. Tải về “Hướng dẫn sử dụng” Tại đây hoặc liên hệ chuyên viên môi giới phụ trách để được hướng dẫn. Hoặc có thể liên hệ bộ phận DVKH theo số điện thoại: 024.7108.9234 (101)

 

Trân trọng thông báo!