Thông báo 24/12/2010 V/v nghỉ Tết Dương lịch 2011

THÔNG BÁO

"V/v nghỉ Tết Dương lịch 2011"

Căn cứ theo thông báo số 1069/2010/TB – SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh về nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2011.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc nghỉ giao dịch như sau:

– Thứ hai, ngày 03/01/2011: Nghỉ giao dịch ( Nghỉ bù Tết Dương lịch)

– Thứ ba, ngày 04/01/2010: Giao dịch bình thường

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo tới Quý khách hàng./.


                                                                                       CÔNG TY CP CK ĐẠI NAM